Activiteiten kalender 2018

 

Algemene ledenvergadering : datum 1 maart 2018 , aanvang 19.30 uur.Ouderen/ jongeren Iedere dinsdag clubmiddag vanaf 13.00 uur
Verhalen over bouwen en of vliegen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flyin BBQ  datum volgt nog.

 


Indoorvliegen sporthal Leeuwerikstraat 4 - Veenwouden
Vrijdagsavond van 20.00 tot 22.00 uur.

Datum:

 

 16-02-2018
  02-03-2018 
 16-03-2018

Kosten:
De afspraak (ledenvergadering) is dat de kosten voor de zaalhuur voor de helft kostendekkend moet zijn. Met andere woorden, de club betaald de helft van de zaalhuur. De andere helft moet worden opgebracht door diegenen die gebruik maken van deze voorziening. Net als vorig seizoen hanteren we drie tarieven, te weten 'vroegboektarief', 'standaardtarief' en 'enkeltje'.
Voor diegenen die al vroegtijdig weten dat ze het hele winterseizoen willen indoorvliegen is er het 'vroegboektarief': vóór 6 oktober 2017 via de bank betaald, dan bedragen de kosten €20,= voor het hele winterseizoen. Het standaardtarief is €25,= per persoon voor het hele winterseizoen 2017/2018 vanaf het moment dat je dit aangeeft. Ben je een beginnend (indoor-)vlieger en weet je nog niet zeker of indoorvliegen 'het' wel is, dan kun je ook voor één avond (contant) betalen. In dat geval kost dit €5,= per avond. Besluit je vervolgens alsnog de rest van het winterseizoen te willen indoorvliegen betaal je nogmaals het standaardtarief van €25,=

  • €20,= (hele winterseizoen, indien betaald via de bank vóór 6 oktober 2017 (valutadatum) op rekening NL51 RABO 0150 8307 42 t.n.v. "Dokkumer Modelvliegclub" o.v.v. "indoorseizoen 2017/2018")
  • €25,= (hele / resterende winterseizoen, betaling via bovengenoemde bankgegevens of contant)
  • €  5,= (per avond contant betalen. Vervolgens alsnog het gehele winterseizoen indoor vliegen? -> extra betaling van het standaardtarief €25,=)
 
 
 
 


Sleepdag komt in mei datum volgt nog.


.